Hvorfor må brannalarm gå med ingen røyk?

04/16/2013 by admin

Hvorfor må brannalarm gå med ingen røyk?

I USA er røykvarslere i bygninger obligatorisk. De oppdager tilstedeværelsen av røyk. Visse faktorer enn røyk kan angitt av alarmsystemet regelmessig. Test og vedlikeholde din røykvarsler for å opprettholde effektiviteten.

Steam

Steam og damp fra matlaging mat kan sette av alarmen. Hvis din røykvarsler ligger nær luften varmesystemer, kan luften blåser fra enheten sette av alarmen. Steam dusjer og vasker kan også lure alarmen til å tro det er røyk i huset.

Insekter

Røykvarslere er ekstremt følsomme. Insekter kravlesøk i avdelinger kan sette av alarmen. Spindelvev kan også angi av alarmen.

Testing og vedlikehold

Test din røykvarslere minst en gang i måneden. Mest røykvarslere har en test-knappen du trykker for å høre høy pitched lyd. Sjekk batteriene og erstatte dem når det er nødvendig. Mest røykvarslere produsere en pipelyd høres advarer deg at batteriene er lav. Ta ned din røykvarsler og vakuum fjerne insekter, støv og andre partikler.


Relaterte artikler